Fontys Rockacademie

De directies van AT Productions en de Fontys Rockacademie hebben een vergaand samenwerkingsdocument ondertekend. Naast de mogelijkheden die AT Productions kan bieden als leerbedrijf voor stages, afstudeerders, traineeships en onderzoeken, omvat de samenwerking ook het inbrengen van kennis van AT in de leerbedrijven van de Fontys Rockacademie. De directie en managers van AT zullen op school expertmeetings verzorgen en de studenten helpen met het verder ontwikkelen van de leerbedrijven Racem Records, Racem Bookings, Racem Sound en Songs en Music Lab.

Kennis, vaardigheden en netwerk
Bertus Borgers, directeur van de Rockacademie, stelt: “We willen onze studenten zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomstige arbeidsmarkt door zelf al een speler te worden. Hiervoor is kennis, vaardigheden en een netwerk nodig. AT Productions beschikt hierover en we zijn erg blij dat ze dit in willen zetten ten behoeve van onze studenten.”

Kweekvijver
AT Productions-directeur Edwin Jansen: “Binnen onze eigen organisatie hebben we soms te weinig beschikbare capaciteit om jonge, getalenteerde artiesten te helpen in het beginstadium van hun carrière. Door de Rockacademie te helpen en onze kennis in te brengen, creëren we een prachtige kweekvijver voor deze artiesten.” De afgelopen jaren was “de match” al zichtbaar: Een aantal van de huidige medewerkers van AT zijn oud-studenten en veel stageplaatsen gingen naar studenten van de Rockacademie.

Website Rockacademie